Dysmorphology

President : Kathelijn Keymolen


Meetings of the BeSHG Dysmorphology Group held at UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels.

Time: 09h30 to 12h00, auditorium Kiekens


Contact: Maria Cuevas tel: +32-(0)2-474 99 29